ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI GIÁM SÁT TỐI CAO QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ VÀ XÂM HẠI TRẺ EM

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,331

Ngày đăng: 08/06/2018

ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI GIÁM SÁT TỐI CAO QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ VÀ XÂM HẠI TRẺ EM

“Đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung chương trình giám sát các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông hay việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018”.” Đây là những vấn đề chính được thảo luận ở hội trường sáng 07/6 khi các đại biểu cho kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?