NHIỀU BĂN KHOĂN VỀ NÂNG CHUẨN ĐÀO TẠO NHÀ GIÁO

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,179

Ngày đăng: 12/06/2018

NHIỀU BĂN KHOĂN VỀ NÂNG CHUẨN ĐÀO TẠO NHÀ GIÁO

Một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm, tranh luận của nhiều đại biểu trong phiên thảo luận tại hội trường về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục chiều nay là vấn đề tăng quyền tự chủ cho các trường trung học phổ thông và vấn đề nâng chuẩn trình độ đào tạo nhà giáo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?