QUAN ĐIỂM ĐẠI BIỂU VỀ LÙI LUÂT ĐẶC KHU

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,595

Ngày đăng: 12/06/2018

QUAN ĐIỂM ĐẠI BIỂU VỀ LÙI LUÂT ĐẶC KHU

Theo nhiều đại biểu Quốc hội, việc lùi thời gian thông qua Luật này sẽ giúp có thêm thời gian để Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, tiếp tục hoàn thiện dự thảo, đảm bảo xây dựng thành công 3 đặc khu, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?