QUỐC HỘI THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT PHÁP LỆNH NĂM 2018

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,526

Ngày đăng: 08/06/2018

QUỐC HỘI THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT PHÁP LỆNH NĂM 2018

Chiều nay, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 với 426/426 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 87,47% tổng số đại biểu).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?