QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN SỬA ĐỔI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,084

Ngày đăng: 08/06/2018

QUỐC HỘI NGHE TỜ TRÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN SỬA ĐỔI

Tiếp tục kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, trong phiên họp sáng 07/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?