TỔNG HỢP TUẦN LÀM VIỆC THỨ 2, KỲ HOP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,203

Ngày đăng: 04/06/2018

TỔNG HỢP TUẦN LÀM VIỆC THỨ 2, KỲ HOP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?