TUẦN LÀM VIỆC THỨ 3, KỲ HOP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,774

Ngày đăng: 10/06/2018

TUẦN LÀM VIỆC THỨ 3, KỲ HOP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Tuần thứ 3 của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14 đã thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước và sự vào cuộc của toàn thể các đaị biểu Quốc hội khi tham gia các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?