XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,126

Ngày đăng: 09/06/2018

XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI CÒN NHIỀU BẤT CẬP

Tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi còn cao, các chính sách liên quan đến các quy định về xả thải và xử lý chất thải còn bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong thực thi chính sách pháp luật

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?