TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,320

Ngày đăng: 19/07/2018

TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH

6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện 35,9 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách, sử dụng vốn đầu tư, tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, chứng khoán, bảo hiểm, kiến nghị xử lý tài chính trên 7,2 nghìn tỷ đồng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?