BẾ MẠC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,216

Ngày đăng: 26/09/2018

BẾ MẠC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII

Trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung là nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?