6/1/1946 - NHỮNG HỒI ỨC KHÔNG THỂ QUÊN

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,305

Ngày đăng: 08/01/2019

6/1/1946 - NHỮNG HỒI ỨC KHÔNG THỂ QUÊN

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để củng cố và tăng cường chính quyền là phải thực hiện quyền dân chủ cho quần chúng. Đã 73 năm trôi qua, kể từ mùa xuân năm ấy của ngày hội non sông nhưng giá trị lịch sử và ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn như thủa nào.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?