CẦM LÁ PHIẾU ĐI BẦU CỬ LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI CHỦ ĐẤT NƯỚC

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,234

Ngày đăng: 08/01/2019

CẦM LÁ PHIẾU ĐI BẦU CỬ LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI CHỦ ĐẤT NƯỚC

Ngày 6/1/1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên diễn ra sôi nổi trên cả nước, kể cả vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sinh ra ở xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An), trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Nguyên đại biểu Quốc hội vẫn nhớ như in không khí ngày bầu cử đầu tiên tại vùng đất cách mạng lâu đời này. Đó cũng là nội dung chính cuộc trao đổi giữa THQH Việt Nam với Trung tướng, mời quý vị và các bạn theo dõi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?