BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG HÀNH GIÁM SÁT VỚI QUỐC HỘI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,367

Ngày đăng: 02/02/2019

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG HÀNH GIÁM SÁT VỚI QUỐC HỘI

Những kết quả của Bộ TN&MT và ngành TN-MT thì không có kết quả nào, không có hoạt động nào là không liên quan đến Quốc hội: Từ việc tham mưu về cơ chế chính sách, chuyển hóa thành văn bản, qui phạm pháp luật; Từ khâu quản lý cho đến qui trình xây dựng các tham vấn với các bên cho đến qui trình tổng hợp ý kiến và thảo luận ở Quốc hội thì đều có sự phối hợp chặt chẽ, mật thiết cùng sự tham gia thường xuyên với các cơ quan của QH, của UBTVQH . Đây là một trong những chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên &Môi trường Trần Hồng Hà khi trả lời phỏng vấn THQH Việt Nam về thành tựu, điểm nhấn nổi bật năm 2018 cũng như phương hướng hành động năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?