KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ 2018

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,414

Ngày đăng: 15/02/2019

KHÂU ĐỘT PHÁ TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ 2018

Sau hơn 30 năm tiến hành thu hút đầu tư nước ngoài, nguồn vốn FDI trực tiếp từ 129 Quốc gia và vũng lãnh thổ đã tác động và góp phần thay đổi đáng kể nền kinh tế Việt Nam trong đó nổi bật là các loại hình công nghiệp phụ trợ, công nghệ điện tử, viễn thông...Trong năm 2018 số vốn đầu tư FDI vào Việt Nam đạt trên 35 tỷ USD

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?