KÝ KẾT THI ĐUA CỦA CÁC CỤM VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,945

Ngày đăng: 24/02/2019

KÝ KẾT THI ĐUA CỦA CÁC CỤM VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH

Văn phòng đoàn đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Trung Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2019

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?