THÚC ĐẨY CƠ GIỚI HÓA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,281

Ngày đăng: 16/02/2019

THÚC ĐẨY CƠ GIỚI HÓA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Những năm gần đây, để nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đã tích cực triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất đã góp phần giảm chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả trên cùng diện tích canh tác.Ghi nhận của Phóng viên Thời sự tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?