TỔNG KẾT 1 NĂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,324

Ngày đăng: 26/02/2019

TỔNG KẾT 1 NĂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ

Tổng kết 1 năm thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá trong xây dựng, đề ra các nhiệm vụ và mục tiêu các năm tiếp theo

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?