HOÀN THIỆN DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 14,392

Ngày đăng: 10/05/2019

HOÀN THIỆN DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

# Sáng 9-5, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Quy hoạch và Hoàn thiện danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng. Đây là Đề án đã được Chính phủ thông qua nhằm tăng cường, nâng cao năng lực và hướng tới quản lý tốt hơn hoạt động xây dựng của Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?