NGƯỜI TRỒNG RỪNG ĐÃ SỐNG ĐƯỢC NHỜ RỪNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 16,809

Ngày đăng: 14/05/2019

NGƯỜI TRỒNG RỪNG ĐÃ SỐNG ĐƯỢC NHỜ RỪNG

Những năm gần đây, giá trị kinh tế rừng và các sản phẩm mang lại từ rừng đã góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời rống của người trồng rừng. Quan trọng hơn tình trạng phá rừng, di dân tự do đã giảm đáng kể khi người dân ý thức được việc quyền, trách nhiệm của mình đối với rừng cũng như tính bền vững của hoạt động này mang lại.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?