NĂM 2020, DẤU MỐC ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BIÊN PHÒNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,325

Ngày đăng: 09/12/2020

NĂM 2020, DẤU MỐC ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP BIÊN PHÒNG

Sáng 09/12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Biên phòng năm 2020. Theo đó, một trong những kết quả nổi bật trong năm là đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Chính phủ xây dựng Dự án Luật Biên phòng Việt Nam, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV với số phiếu đồng tình rất cao (94,61%).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?