TIẾP TỤC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ LIỆT SĨ

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,314

Ngày đăng: 25/12/2020

TIẾP TỤC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ LIỆT SĨ

Sáng 24/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ hài cốt liệt sỹ (Ban chỉ đạo Quốc gia 515) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?