82% NGƯỜI DÂN HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ CÔNG ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 13,421

Ngày đăng: 25/02/2020

82% NGƯỜI DÂN HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ CÔNG ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?