SÁNG SUỐT LỰA CHỌN NHÂN SỰ CẤP ỦY

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 12,866

Ngày đăng: 18/03/2020

SÁNG SUỐT LỰA CHỌN NHÂN SỰ CẤP ỦY

Chi Bộ Các vấn đề xã hội tổ chức Đại hội chi bộ điểm. Đại hội Chi bộ điểm của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?