GIAO QUYỀN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VỀ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 15,451

Ngày đăng: 01/09/2020

GIAO QUYỀN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VỀ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?