LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI BÁO CHÍ “75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM” CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 - 06/01/2021)

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 11,875

Ngày đăng: 04/01/2021

LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI BÁO CHÍ “75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM” CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 - 06/01/2021)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?