CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ BỎ PHIẾU BẦU CỬ TẠI HẢI PHÒNG VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN THQHVN

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 24,767

Ngày đăng: 23/05/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ BỎ PHIẾU BẦU CỬ TẠI HẢI PHÒNG VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN THQHVN

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ BỎ PHIẾU BẦU CỬ TẠI HẢI PHÒNG VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN THQHVN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?