CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ĐI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 17,365

Ngày đăng: 23/05/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ĐI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ĐI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?