KẾT NỐI PHÓNG VIÊN PHAN HẰNG TẠI ĐIỂM BỎ PHIẾU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,838

Ngày đăng: 23/05/2021

KẾT NỐI PHÓNG VIÊN PHAN HẰNG TẠI ĐIỂM BỎ PHIẾU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

KẾT NỐI PHÓNG VIÊN PHAN HẰNG TẠI ĐIỂM BỎ PHIẾU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?