NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI CHUẨN ĐÔ ĐỐC NGUYỄN ĐĂNG TIẾN, CHÍNH ỦY VÙNG 5 HẢI QUÂN

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 13,060

Ngày đăng: 23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI CHUẨN ĐÔ ĐỐC NGUYỄN ĐĂNG TIẾN, CHÍNH ỦY VÙNG 5 HẢI QUÂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?