NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI ÔNG NGUYỄN VĂN CẢNH, CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 18,628

Ngày đăng: 23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI ÔNG NGUYỄN VĂN CẢNH, CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

NGÀY HỘI NON SÔNG, KẾT NỐI ÔNG NGUYỄN VĂN CẢNH, CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?