NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI ÔNG NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VIỆT YÊN

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 14,919

Ngày đăng: 23/05/2021

NGÀY HỘI NON SÔNG: KẾT NỐI ÔNG NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VIỆT YÊN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?