NẮM CHẮC TÌNH HÌNH, THAM MƯU XỬ LÝ THẮNG LỢI CÁC TÌNH HUỐNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,790

Ngày đăng: 30/06/2021

NẮM CHẮC TÌNH HÌNH, THAM MƯU XỬ LÝ THẮNG LỢI CÁC TÌNH HUỐNG

Sáng 30/06 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021. Trong bối cảnh, 6 tháng qua, đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đại dịch Covid-19 bùng phát hai lần, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?