BƯỚC CHUYỂN VỀ QUẢN LÝ CƯ TRÚ HIỆN ĐẠI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,982

Ngày đăng: 02/07/2021

BƯỚC CHUYỂN VỀ QUẢN LÝ CƯ TRÚ HIỆN ĐẠI

Ngày 1/7 là ngày đầu tiên Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành. Đây là bước chuyển quan trọng từ hình thức quản lý thường trú, tạm trú bằng sổ giấy sang quản lý cư trú hiện đại qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mã số định danh cá nhân. Việc rút ngắn thời gian; giảm các thủ tục đăng ký thường trú xuống còn 7 ngày, đăng ký tạm trú xuống còn 3 ngày; bỏ các rào cản quy định về đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc Trung ương đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?