QUỐC HỘI ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 15,314

Ngày đăng: 28/07/2021

QUỐC HỘI ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

Ngày 24/7, với 477/480 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua chương trình kỳ họp thứ nhất điều chỉnh, theo đó Quốc hội sẽ bế mạc vào ngày 28/7, dự kiến ban đầu là ngày 31/7. Việc điều chỉnh này là điều hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay và đã nhận được nhiều sự tán thành của Đại biểu Quốc hội với cử tri cả nước. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam ghi nhận ý kiến cử tri cả nước về sự điều chỉnh chương trình kỳ họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?