CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUÁCH THẾ TẢN VỀ CÁC DỰ ÁN BT

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 20,150

Ngày đăng: 19/10/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QUÁCH THẾ TẢN VỀ CÁC DỰ ÁN BT

Qua thực hiện, thực tế Các dự án BT đang xuất hiện nhiều bất cập, sai phạm. Tại kỳ họp thứ 5,QH khoá 14, đại biểu Quách Thế Tản đã chất vấn chính phủ về vấn đề này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?