NĂM 2018 LÀO CAI TINH GIẢN HƠN 800 BIÊN CHẾ

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,369

NĂM 2018 LÀO CAI TINH GIẢN HƠN 800 BIÊN CHẾ

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Lào Cai đã tinh giản được 357 biên chế. Trong đó có 22 công chức, 228 viên chức, cấp xã 84 người, khối Đảng đoàn thể 18 người, khối doanh nghiệp 7 người. Tính từ năm 2015 đến nay, tỉnh Lào Cai đã tinh giản được 2.346 biên chế. Thực hiện hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND ở 3 huyện Sa Pa, Si Ma Cai, Bảo Yên. Thực hiện thống nhất mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?