CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH VÕ THỊ NHƯ HOA – ĐOÀN ĐBQH TP ĐÀ NẴNG VỀ NGĂN NGỪA, HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG TẨU TÁN TÀI SẢN THAM NHŨNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 25,597

Ngày đăng: 12/11/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH VÕ THỊ NHƯ HOA – ĐOÀN ĐBQH TP ĐÀ NẴNG VỀ NGĂN NGỪA, HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG TẨU TÁN TÀI SẢN THAM NHŨNG

Với sự quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, ráo riết với nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Quốc hội, Chính phủ; sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng và các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương, địa phương, sự tham gia tích cực của nhân dân và báo chí, trong thời gian vừa qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều bước chuyển mạnh mẽ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?