CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH BÙI VĂN XUYỀN – ĐOÀN ĐBQH TỈNH THÁI BÌNH VỀ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 17,539

03/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH BÙI VĂN XUYỀN – ĐOÀN ĐBQH TỈNH THÁI BÌNH VỀ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

Thưa Quý vị và các bạn, giải quyết nhanh, hiệu quả các bản án của toà án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật là yêu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp, cũng là cách đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là cơ hội để nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thi hành các bản án của toà án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các bản án mà trách nhiệm thi hành thuộc về chủ tịch uỷ ban nhân dân, uỷ ban nhân dân các cấp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?