CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU NGUYỄN HỮU ĐỨC: VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 15,914

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU NGUYỄN HỮU ĐỨC: VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG ĐỐI VỚI NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14 diễn ra vào tháng 11/2016, ĐBQH Nguyễn Hữu Đức, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định, đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương về vai trò của Bộ trong quản lý nhà nước và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành cơ khí chế tạo của Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?