CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN HOÀ – ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP: TRÁCH NHIỆM THU THUẾ ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH VẬN TẢI UBER, GRAB

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 27,433

Ngày đăng: 30/07/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN HOÀ – ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP: TRÁCH NHIỆM THU THUẾ ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH VẬN TẢI UBER, GRAB

Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV, ĐBQH Phạm Văn Hoà – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, đã đưa ra ý kiến chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công ty TNHH Grabtaxi có số vốn 20 tỷ nhưng sau ba năm hoạt động lỗ tới 938 tỷ đồng. Nguồn tiền này từ đâu? Các công ty lỗ liên tục, với số lỗ âm 47 lần vốn chủ sở hữu như vậy có cần đưa vào diện kiểm soát đặc biệt không? Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV, ĐBQH Phạm Văn Hoà lại tiếp tục chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính về trách nhiệm truy thu khoản nợ thuế hơn 50 tỷ của Uber sau khi công ty này rút khỏi Việt Nam, bán lại thị trường cho Grabtaxi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?