CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : KHÔNG DÙNG THÊM VỐN NGÂN SÁCH - GIẢI PHÁP NÀO CHO 12 DỰ ÁN THUA LỖ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG ?

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 18,758

13/07/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : KHÔNG DÙNG THÊM VỐN NGÂN SÁCH - GIẢI PHÁP NÀO CHO 12 DỰ ÁN THUA LỖ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG ?

Tại kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa 14, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Trong đó nêu rõ trong thời gian qua việc xử lý, cơ cấu lại một số tập đoàn, tổng công ty, dự án đầu tư thua lỗ và thu hồi vốn nhà nước từ các dự án đầu tư không hiệu quả còn chậm. Quốc hội yêu cầu Chính phủ đến năm 2020, phải xử lý dứt điểm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?