CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QH VỀ TRÁCH NHIỆM NHỮNG CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN 12 DỰ ÁN THUA LỖ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 19,988

06/08/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU QH VỀ TRÁCH NHIỆM NHỮNG CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN 12 DỰ ÁN THUA LỖ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Những con số thất thoát khổng lồ lên đến hàng nghìn tỷ đồng của 12 dự án yếu kém của Bộ Công Thương vẫn là một cục máu đông, một trong những điểm nhức nhối của nền kinh tế. Chính phủ đã công khai, minh bạch thông tin cơ bản về 12 dự án thua lỗ, thất thoát của BCT. Những dự án này sẽ được cơ cấu, sắp xếp lại, giải quyết trên tinh thần “không để thất thoát ngân sách, không dùng ngân sách nhà nước trả nợ mà giải quyết theo cơ chế thị trường. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm các sai phạm kể cả tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?