CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH TÔ VĂN TÁM VỀ GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC ĐỂ NGƯỜI DÂN KONTUM ĐƯỢC TRỒNG SÂM DƯỚI TÁN RỪNG ĐẶC DỤNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 13,888

31/08/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH TÔ VĂN TÁM VỀ GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC ĐỂ NGƯỜI DÂN KONTUM ĐƯỢC TRỒNG SÂM DƯỚI TÁN RỪNG ĐẶC DỤNG

Tại phiên họp thứ 2 của UBTV Quốc hội khóa XIV đại biểu Tô Văn Tám đã gửi văn bản chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về giải pháo tháo gỡ những vướng mắc trong việc người dân tỉnh KonTum có nhu cầu trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh của tỉnh KonTum nhưng vướng các quy định của Pháp luật về quản lý bảo vệ rừng là rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên.Vậy trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cụ thể như thế nào?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?