CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH HOÀNG ĐỨC THẮNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ CHÍNH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,394

Ngày đăng: 14/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH HOÀNG ĐỨC THẮNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG TRỊ VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ CHÍNH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?