CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH LỮ THANH HẢI ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHÁNH HÒA VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,334

Ngày đăng: 03/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH LỮ THANH HẢI ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHÁNH HÒA VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?