CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH PHẠM TẤT THẮNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH LONG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,312

Ngày đăng: 12/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH PHẠM TẤT THẮNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH LONG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?