CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH QUÁCH THẾ TẢN ĐOÀN ĐBQH TỈNH HỎA BÌNH VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VỀ BẤT CẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,312

Ngày đăng: 26/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH QUÁCH THẾ TẢN ĐOÀN ĐBQH TỈNH HỎA BÌNH VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VỀ BẤT CẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?