CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : KỲ VỌNG CỦA ĐBQH VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VỀ NGHỊ ĐỊNH 86 SỬA ĐỔI

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 19,630

Ngày đăng: 07/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : KỲ VỌNG CỦA ĐBQH VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VỀ NGHỊ ĐỊNH 86 SỬA ĐỔI

Nghị định 86 sửa đổi về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ô tô là vấn đề nóng được các đại biểu Quốc hội và Cử tri đặc biệt quan tâm. Khởi thảo từ năm 2016, dự thảo đã được soạn thảo, chỉnh sửa 7 lần, trình Chính Phủ 5 lần và hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?