CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH PHẠM VĂN HÒA VỀ KIỂM SOÁT THUẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH GRAB TAXI

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 13,864

02/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH PHẠM VĂN HÒA VỀ KIỂM SOÁT THUẾ TRỌNG ĐIỂM ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH GRAB TAXI

Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV , ĐB Phạm Văn Hòa Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Công ty TNHH Uber Việt Nam chuyển nhượng cho Công ty TNHH Grab thì khoản nợ thuế của Uber là 53,3 tỷ đồng sẽ do đơn vị nào trả và những biện pháp kiểm sát thuế trọng điểm đối với doanh nghiệp này như thế nào.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?