CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : ĐBQH DƯƠNG MINH ÁNH : CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VÀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC KHÔNG CÒN PHÙ HỢP

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 15,103

Ngày đăng: 25/01/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : ĐBQH DƯƠNG MINH ÁNH : CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VÀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC KHÔNG CÒN PHÙ HỢP

Tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV , đại biểu Dương Minh Ánh , Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội , đã có văn bản chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ học bổng , chính sách đối với đối tượng phổ thông dân tộc nội trú và dự bị đại học. Ngày 5/9/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 4036/BGDDT-VP trả lời chất vấn của ĐB. Vậy nội dung trả lời của Bộ trưởng GDDT như thế nào ? chế độ học bổng chính sách đối với đối tượng học sinh phổ thông dân tộc nội trú và dự bị đại học hiện có những bất cập gì ?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?